Kontakt

Recenzenci zewnętrzni

prof. dr hab. Jerzy Dygdała, Polska Akademia Nauk
dr hab. Marian Chachaj, prof. UMCS
dr hab. Stefan Gąsiorowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Zenon Guldon, em.
prof. dr hab. Edmund Kizik, Uniwersytet Gdański
dr hab. Michał Kopczyński, prof. UW
prof. dr hab. Zdzisław Noga, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr hab. Wojciech Saletra, prof. UJK
prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski, Polska Akademia Nauk