Kontakt

Recenzenci

Iwan Michelangelo D'Aprile (Potsdam),
Hans-Jürgen BÖMELBURG (Giessen),
Andrzej CHWALBA (Kraków),
Karin FRIEDRICH (Aberdeen),
Henryk GMITEREK (Lublin),
Andrzej KAMIEŃSKI (Poznań),
Cezary KUKLO (Białystok),
Janusz MAŁŁEK (Toruń),
Włodzimierz MĘDRZECKI (Warszawa),
Krzysztof MIKULSKI (Toruń),
Stanisław SALMONOWICZ (Toruń),
Edward WŁODARCZYK (Szczecin).