KontaktTom 30 (2017)

Spis treści

Artykuły

Zygmunt Szultka (Słupsk), Rodzina i młodość Marcina Wejhera, biskupa kamieńskiego (1549–1556)

Daniel Wojtucki (Wrocław), „Pożeracze serc”. Magiczne wierzenia wśród przestępców na Śląsku w XVII wieku

Andrzej Kamieński (Poznań), Kto zerwał sejm warszawski w 1681 roku?

Jerzy Dygdała (Toruń), Obraz Saksonii w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Stan badań i postulaty badawcze

Hanna Węgrzynek (Warszawa), Interceding in Rome: Deputations of the Polish Jews to the Papal Court

Jacek Wijaczka (Toruń), Wpływ antyżydowskich stereotypów na pogromy ludności żydowskiej w Europie od średniowiecza do 1945 roku


Wydawnictwo źródłowe

Jerzy Przeracki (Olsztyn), Wykaz zobowiązanych do szarwarku obywateli Fromborka z 1693 roku


Artykuły recenzyjne

Agnieszka Słaby (Kraków), Rola kręgów korespondencyjnych w analizie działalności pierwszej ordynatowej zamoyskiej Barbary z Tarnowskich Zamoyskiej

Robert Kołodziej (Wrocław), O urzędzie marszałkowskim w dawnej Polsce – nie tylko w okresie bezkrólewia. Uwagi na temat książki Krzysztofa Wiśniewskiego

Jakub Węglorz (Wrocław), Współpraca interdyscyplinarna i wprowadzenie podstaw metodologicznych oraz warsztatowych jako konieczność w badaniach nad historią medycyny

Recenzje

Raimo Pullat, Tallinlasse Asjademaailm Valgustussajandil, Estopol OÜ, Tallin 2016 - Maria Bogucka (Warszawa)

Concepts of Value in European Material Culture, 1500–1900, red. Bert De Munck, Dries Lyna, Ashgate, Farnham 2015 - Edmund Kizik (Gdańsk)

Jaroslav Pánek, Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 – Henryk Gmiterek (Lublin)

Anna Kubíková, Eggenberkové. Z bankéřské lavice na knížecí stolec, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2016 – Robert T. Tomczak (Poznań)

Gerrit Verhoeven, Europe within reach. Netherlandish Travellers on the Grand Tour and Beyond (1585–1750), tłum. Diane Webb, Wydawnictwo Brill, Lejda–Boston 2015 - Łukasz Wróbel (Toruń)

Women and work in eighteenth-century France, red. Daryl M. Hafner, Nina Kusher, Louisiana State University Press, Baton Rouge 2015 – Agnieszka Jakuboszczak (Poznań)

Janusz Myszczyszyn, Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec (1840–1913), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 - Szczepan Wierzchosławski (Toruń)

Nota edytorska