KontaktTom 29 (2016)

Spis treści

Wstęp – Maciej Trąbski

Artykuły

Jolanta A. Daszyńska (Łódź), Prawdziwy syn wolności. Kościuszko w amerykańskiej wojnie o niepodległość, 1776–1783

Andrzej Stroynowski (Częstochowa), Droga Tadeusza Kościuszki do funkcji Naczelnika powstania

Maciej Trąbski (Częstochowa), Bitwa pod Szczekocinami (6 czerwca 1794) z punktu widzenia sztuki wojennej z drugiej połowy XVIII wieku

Tadeusz Srogosz (Częstochowa), Opieka społeczna i zdrowotna w czasie powstania kościuszkowskiego

Dariusz Nawrot (Katowice), Losy oficerów, uczestników i pamiętnikarzy bitwy pod Szczekocinami w okresie Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego

Rafał Wiktor Kowalczyk (Łódź), Generał Karol Kniaziewicz i Naczelnik Tadeusz Kościuszko – twórcy Legii Naddunajskiej

Teresa Kostkiewiczowa (Warszawa), Kościuszkowska liryka wysoka

Krystyna Maksimowicz (Gdańsk), O kobietach wznoszących szańce w czasie powstania kościuszkowskiego, czyli wokół druku okolicznościowego Nowy zaciąg z samych kobiet pod chorągiew białą

Marzena Bogus (Częstochowa), Zacny Kościuszko. Mit Naczelnika na łamach polskiej prasy Śląska Cieszyńskiego (1846–1918)

Agnieszka Czajkowska (Częstochowa), Insurekcja jako tekst. Trzy interpretacje (Józef Ignacy Kraszewski – Władysław Stanisław Reymont – Jarosław Marek Rymkiewicz)

Aleksander Smoliński (Toruń), Tadeusz Kościuszko i kościuszkowskie tradycje w Wojsku Polskim 1918–2013

Katarzyna Bucholc-Srogosz (Częstochowa), Profesor Bartłomiej Szyndler jako badacz powstania kościuszkowskiegoArtykuły recenzyjne

Tomasz Ambroziak (Toruń), Pierwszy polski Waza i jego polityka zagraniczna

Andrzej Kamieński (Poznań), Jak nie należy przedstawiać postanowień sejmików koronnych

Recenzje

Karl Ferdynand Werner, Narodziny szlachty. Kształtowanie się elit politycznych w Europie, Kęty 2015 - Edward Opaliński (Warszawa)

Osobliwości skoczowskie. Skotschauer Denkwürdigkeiten, wydał Idzi Panic, tłumaczenie tekstu źródła Maria Jolanta Panic i Idzi Panic, Cieszyn 2013 - Michael Morys-Twarowski (Cieszyn)

Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku, red. Jolanta Gwioździk, Rafał Witkowski, Andrzej Marek Wyrwa, Poznań 2014 – Agnieszka Wieczorek (Toruń)

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, red. Bogusław Dopart, Kraków 2013 – Katarzyna Grzywka (Warszawa)

Andrew Roberts, Napoleon Wielki, przekład Malwina i Tomasz Fiedorek, Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2014 - Marcin Baranowski (Lublin)

Roman Baron, Roman Madecki a kolektiv, Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie–historie–politologie–právo), Praha 2014 – Henryk Gmiterek (Lublin)

Jeremy Black, Contesting History. Narratives of Public History, London 2014 - Stanisław Roszak (Toruń)

Eveline Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe. Comparing Cultures of Rememberance, c. 1790–1840 (War, Cultures and Society, 1750–1850), Basingstoke 2012 - Marcin Jarząbek (Kraków)

Polemiki i dyskusje

W odpowiedzi Zygmuntowi Szultce - Radosław Skrycki (Szczecin)

Nota edytorska