KontaktTom 31 (2018)

Spis treści

Artykuły

Jan Harasimowicz (Wrocław), Dziedzictwo reformacji w cywilizacji i kulturze Zachodu

Janusz Małłek (Toruń), Periodyzacja reformacji w Polsce

Stanisław Salmonowicz (Toruń), Kilka uwag o modernizacyjnej roli pastorów w XVII–XIX wieku

Henryk Gmiterek (Lublin), Rola braci czeskich w kształtowaniu się kultury irenizmu w obozie polskiej reformacji

Cezary Kuklo (Białystok), Czy reformacja wpłynęła na struktury demograficzne rodziny i jej funkcjonowanie w epoce staropolskiej?

Wojciech Tygielski (Warszawa), Czy potrafimy skonstruować model kariery Włocha w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej?

Jan Harasimowicz (Wrocław), „Ein löblich cristlich Werk“. Książęca, szlachecka i miejska reformacja na Dolnym i Górnym Śląsku

Radosław Pawlik (Szczecin), Kapituła kamieńska wobec protestantyzmu i przebudowy stosunków kościelnych w Księstwie Pomorskim do połowy XVI wieku

Maciej Ptaszyński (Warszawa), Dlaczego polska reformacja nie wydała męczenników? O skutkach wydarzeń gdańskich z 1525 i 1526 roku

Edmund Kizik (Gdańsk), Dyscyplinowanie duchownych luterańskich w Gdańsku i terytorium wiejskim miasta w XVII–XVIII wieku

Sławomir Kościelak (Gdańsk), Konwersje i konwertyci na luteranizm w Gdańsku u schyłku XVII wieku. Studium przypadku – Andrzej Jelitkowski i Andreas Neufeldt

Wojciech Zawadzki (Elbląg–Warszawa), Kościół ewangelicko reformowany w Elblągu na przełomie XVIII i XIX wieku

Andrzej Kamieński (Poznań), Dzieje czterech pokoleń ewangelickiej rodziny Unrugów w Wielkopolsce (1597–1736). Między obroną interesów protestantyzmu a lojalnością wobec Rzeczypospolitej

Jerzy Dygdała (Toruń), Wokół kwestii dysydenckiej w początkowym okresie panowania Stanisława Augusta. Plany konfederackie, układanie postulatów i zabiegi o ich realizację w czasie sejmu z 1767/68 roku

Hanna Węgrzynek (Warszawa), miana położenia Żydów w okresie reformacji

Zdzisław Noga (Kraków), Reformacja w Krakowie w XVI–XVII wieku i jej skutki

Piotr Guzowski, Marzena Liedke (Białystok), Dobroczyńcy czy inwestorzy? Partnerzy kredytowi Jednoty Litewskiej w XVII wieku

Tomasz Kempa (Toruń), W czasie największej próby. Litewscy kalwiniści wobec zburzenia zboru w Wilnie w 1682 roku

Recenzje

Urszula Świderska-Włodarczyk, „Homo nobilis”. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa 2017 – Magdalena Ujma (Opole)

Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI–XVIII w., red. Paweł Klint, Daniel Wojtucki, Łódź 2017 – Danuta Janicka (Toruń)

Lyndal Rooper, Marcin Luter. Prorok i buntownik, tłum. Maciej Potz, Lucyna Chmilewska, Łódź 2017 – Maria Bogucka (Warszawa)

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku, wyd. Michał Sierba, Warszawa 2017 – Jacek Wijaczka (Toruń)

Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła. Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744–1759, wstęp i oprac. Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska, Olsztyn 2016 – Mikołaj Tomaszewski (Toruń)

Helmut Glück, Die Fremdsprache Deutsch im Zeitalter der Aufklärung, der Klassik und der Romatik. Gründzüge der deutschen Sprachgeschichte in Europa, Wiesbaden 2013 – Camila Badstübner-Kizik, Edmund Kizik (Gdańsk)

Thinking about the Enlightenment. Modernity and Its Ramifications, red. Martin L. Davies, London–New York 2016 – Stanisław Roszak (Toruń)

Nota edytorska